Kontrolldokument.se

 KONSULTERANDE CERTIFIERADE INGENJÖRER OCH SAKKUNNIGA

Götaland

Svealand

Norrland

Vi har konsulter som kan hjälpa till med följande tjänster:

Boverkets byggregler. 

Plan och bygglagen.

Plan och byggförordningen

Boverkets konstruktionsregler och Eurokoder- Beräkningar och verifieringar. 

AFS, Arbetsmiljöverkets föreskrifter.  Riskanalyser arbetsmiljöansvar-

BASP-BASU

Standarder inom bygg, arkitektur och konstruktion SIS och SEK. 

Kontrollplaner för byggverksamhet, bygglov och TA, LPD, KMA-planering och ritningar.

Egenkontrollprogram för entreprenörer och byggherrar. 

Branschpraxis, Bygga-F, Bygga-L, Bygga-E, Säker vatten mfl. 

Energibalansberäkning

BIM.-3D modellering av byggnadsverk och infrastrukturmodeller med tillhörande kravställd informationsarkitektur. 

REVIT, ARCHICAD, TEKLA, SKETCHUP, MAGICAD FEM-Design mfl.

BSAB96-AMA. Tekniska beskrivningar för ramavtal och upphandlingar.

CoClass. (Klassifikation  BIM, byggnadsinformationsmodellering). Ett system för funktionskravställande i större totalentreprenader.

Ritningar CAD/BIM. Samordningsansvar och datasamordning. 

BH90

AB04, Standardavtalet för utförandeentreprenader. 

ABT06 Standardavtalet för totalentreprenader.

ABK Standardavtalet för konsulttjänster.

(Det finns fler standardavtal- Vi kan de också)

Konsulter till att hålla utbildningar på YH och universitet. digitalt eller i lektionssal, Vi erhåller bägge delar. 

Schaktfri ledningsdragning i stora projekt.

GIS. Geografiska informationssystem.

SaaS Software as a service.

Full stack dev. 

IoT och sensorer. 

CAD/CAM

Styr övervakning och reglerteknik)Prototyper, layout, kretskort mm... 

Övrig rådgivning och konsultation inom bygg.

MVH/ ADMINExperto crede. Beatus, qui prodest, quibus potest aedificare

 "Tro oss, som har erfarenhet. Lycklig är den, som hjälper alla den kan att bygga"

Namn E-post Meddelande Beskriv vad du behöver hjälp med så utser vi en lämplig GIG-konsult som  kontaktar dig inom 24 timmar  beroende på var i Sverige du behöver förstärkning. 
Priset är 950kr plus moms för samtliga av våra konsulters tjänster. Fasta priser kan även diskuteras vid offertförfrågan. 
Om oss!

Våra tjänster och om oss.

Vi består av egenanställda certifierade och sakkunniga ingenjörer, arkitekter och konstruktörer i nationell samverkan. 

Vårat nätverk av  sakkunskap och kompetens innebär att vi kan erbjuda en eller flera konsulter inom samhällsbyggnad åt dig eller er som passar era önskemål. Små som stora uppdrag oavsett var du befinner dig eller typ av byggprojekt.

Är du själv kanske certifierad och ingenjör?

I så fall, hör gärna av dig till info@kontrolldokument.se .

Vi är alltid öppna för att bredda vårat utbud med ännu mer spetskompetens och GIG-konsulter.


0. Ide'

Den del av byggprocessen där behov framträder och fastställs

0.1

Marknadsanalys


0.2

Affärsanalys  1. Planering/Program

Den del av byggprocessen som syftar till att inventera behov och förutsättningar och formulera relevanta krav för ett byggresultat 

1.1

Projektstart


1.2

Förstudie


1.3

Programskede  2. Projektering

Den del av byggprocessen som syftar till att utarbeta och redovisa lösningar som uppfyller ställda krav för ett byggresultat

2.1

Förslagshandling2.2

Systemhandling2.3 

Bygghandling2.4

Tillverkningshandling
 3. Upphandling

Den del av byggprocessen som syftar till att kontraktera leverantörer av varor, tjänster och eller byggresultat. 

3.1

Förfrågningshandling3.2

Kontraktshandling
4. Produktion

Den del av byggprocessen som syftar till att framställa byggvara och eller byggresultat

4.1

Varuproduktion


4.11

Råmaterial framställning


4.12

Råmaterial transport


4.13 

Varutillverkning


4.14

Varudistribution


4.2

Byggproduktion


4.21 a

Produktionsplanering


4.21 b

Etablering


4.22

Byggskede


4.23

Slutskede


4.24

Driftsättning


4.25

Överlämning


4.26

Godkännande5. Användning

Den del av byggprocessen som syftar till att nytta och vidmakthålla byggresultat, funktioner och tekniska egenskaper

5.1

Brukande


5.2

Drift


5.3

Underhåll


5.31

Förebyggande underhåll


5.32

Avhjälpande underhåll6. Avveckling

Den del av byggprocessen som syftar till att omhänderta byggresultat som inte längre skall användas

6.1 

Demontering och rivning


6.11

Demontering


6.12

Rivning


6.2

Avfallstransport


6.3 

Avfallshantering


6.4

SluthanteringDetta gör vi för kunder just nu.

Nedan redovisas kortfattat ett antal projekt vi är behjälpliga med just nu.

Välkommen att samarbeta med oss du också, oavsett plats i Sverige. Vi jobbar digitalt.


Kommuners mallar för bygglov

 Byggtrycket är nu högt. Vi hjälper projektörer med att framställa viktig och i lagtext kravställd dokumentation inför tekniskt samråd i ett flertal kommuner. Detta för att säkerställa startbesked, slutbesked och smidiga arbetsplatsbesök av nämnder. Med tillgång till i princip samtliga kommuners mallar för samråd kan vi optimera skede 2.3, bygghandling för att bespara projekt och byggherrar obehagliga överraskningar i form av o-komplett dokumentation.

Kalkyl, LCA och LCC. Klimat och miljö i fokus

 Klimatsmart byggande med fokus på livscykelhantering är i ropet just nu. Vi hjälper bland annat projektutvecklare att ta fram unika Energibalansberäkningar, LCA, LCC och kalkylrecept för KL-projekt som inte finns färdiga.

 Kalkylerna bygger på boverkets senaste krav på klimatdeklarationer  samt ETIM, dagsaktuella priser, och BSAB96 för att kunna fungera väl tillsammans med projektens tekniska beskrivningar gjorda med AMA och tillhörande rambeskrivningar.

Kontrollplaner lagar och regler.

 Vi hjälper ett flertal privata och professionella aktörer inom samhällsbyggarsektorn med att ta fram projektspecifika kontrollplaner och egenkontrollprogram. Detta för BAS-P, BAS-U,  punkthus i betong och kommande villaområden. 

 Vi kopplar alltid och som standard  produktionsresultaten i BSAB96 till för kontrollplaner relevanta standarder, samrådsprotokoll och lagkrav.


Kontakta oss om du:

  1. Behöver bli kontaktad av en Certifierad och sakkunnig byggingenjör, eller är i behov av en tjänst enligt ovan.
    2. INTE vill sälja något.
Namn E-post Meddelande Skicka in

Kontaktinformation


 

Adress kommer snart. 

Vi har ingen telefon. Kontakta oss via mail
där du beskriver vad du behöver hjälp med så ringer vi upp. 

info@kontrolldokument.se

Vard 10-16